Pikniki

Wczoraj i dziś

Pikniki kojarzą się zazwyczaj ze świeżym powietrzem, sielanką i przestrzenią. Zwyczaj spędzania czasu na zewnątrz połączony z jedzeniem znany jest już od początków XVIII wieku, jednak stosunkowo niedawno zyskał w Polsce status eventu - wydarzenia w znaczniej mierze innego niż organizowane wiosną i latem prywatne wyprawy na łono natury.

Marketing i zarządzanie w koszu piknikowym

Dzisiejsze pikniki stanowią rozbudowane narzędzia z zakresu promocji, reklamy i PR. Znane i niezwykle popularne w Polsce pikniki country, lotnicze czy naukowe mają do wykonania ściśle określone zadania świadomościowe, wizerunkowe i sprzedażowe, podporządkowane strategiom marki i komunikacji miast, gmin czy instytucji. Pikniki doskonale sprawdzają się również w firmach, realizując cele integracyjne. Dotyczyć to może zarówno identyfikacji pracowników z przedsiębiorstwem, jak i - co warte podkreślenia - budowania związków między rodzinami pracowników (pikniki firmowe, w przeciwieństwie do wyjazdów motywacyjnych, mają często charakter rodzinny). Oczywistym jest, że organizacja pikników firmowych nie może ograniczać się zatem do miłego, spontanicznego spędzenia czasu na zewnątrz, ale wymaga zaprojektowania rozrywek podporządkowanych strategii biznesowej firmy.

Nasze doświadczenia

W SARiM - Event przygotowujemy pikniki firmowe między innymi dla Tauronu, Żywca Zdrój, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, PKN ORLEN, EDFu, Sandvika, Johnson Controls oraz General Electric. Korzystamy przy tym z kilkunastoletniego doświadczenia przy organizacji różnego rodzaju imprez firmowych. Tworzymy scenariusze przy współpracy z działami HR, dostosowując szczegółowe rozwiązania do linii zarządzania w danej firmie.
Idea pikniku ewoluowała, ale jedno pozostało niezmienne. Nadal jest to fantastyczna forma spędzania czasu na świeżym powietrzu. Organizacja pikników firmowych wymaga jednak szczególnej troski, nie tylko o miejsce i zawartość koszyka.