Wydarzenia specjalne

Można inaczej

Nieszablonowe, energetyczne, zwracające uwagę - takie są wydarzenia specjalne organizowane przez SARiM - Event. Do tej kategorii należą eventy, które za cel biorą przede wszystkich korzyści świadomościowe i wizerunkowe. Wydarzenia specjalne wymykają się standardowym ramom - opracowywane są, by zaskakiwać, bawić, skłaniać do myślenia. Z kilkunastoletniego doświadczenia wiemy, że taka idea może zostać wykorzystana praktycznie w każdej branży i we wszystkich typach imprez.

Metamorfozy

Kluczem do zrozumienia wydarzeń specjalnych przygotowywanych przez SARiM - Event są metamorfozy. Zmieniamy konteksty, role, znaczenia, budujemy nowe, dopasowane do marek przestrzenie. Najczęściej wykorzystywanym przez nas narzędziem jest łączenie rozwiązań stosowanych w innych typach przedsięwzięć. Przykładami mogą być jubileusz, który - ze względu na sportowe hobby jubilata - organizowany jest jako wydarzenie sportowe lub prezentacja firmowa w postaci koncertu ze specjalnie skomponowanym na tę okazję repertuarem. Dzięki takim zabiegom wytyczamy nowe ścieżki dochodzenia do celów naszych Klientów.

Korzyści na celowniku

Organizacja eventów zawsze niesie ze sobą ryzyko przesłonięcia treści formą. Wydarzenia specjalne są w tym względzie szczególne, bowiem ich charakter wymusza w pewnym sensie koncentrację na zewnętrznej stronie eventu. Jesteśmy tego świadomi. Rozwiązania kreatywne opracowujemy tak, by były czytelne i zrozumiałe pod kątem ustalonych wcześniej celów. W bardziej skomplikowanych przypadkach przygotowane scenariusze testujemy metodą zogniskowanych wywiadów grupowych.