Imprezy sportowe

Sport niejedno ma imię

Imprezy sportowe kojarzą się najczęściej z zawodową rywalizacją, ligowymi tabelami i ogromnymi imprezami gromadzącymi wielką publiczność. Tak pojęty sport niesie ze sobą przede wszystkim rozrywkę i emocje ze współzawodnictwa i kibicowania. Imprezy sportowe mogą służyć również celom marketingowym i to nie tylko w wymiarze sponsoringowym. Wtedy widowisko staje się narzędziem, które doskonale sprawdza się w działaniach świadomościowych i wizerunkowych.

Zaangażowane emocje

Organizacja imprez sportowych musi brać pod uwagę podstawową cechę przeżywania sportu - emocje. To właśnie powszechna ekscytacja sprawia, że sport przyciąga miliony na całym świecie. Rozumiemy, że ma to daleko idące konsekwencje dla marketingowego zastosowania imprez sportowych. Po pierwsze, projektujemy event tak, aby wyzwalał jak najwięcej zaangażowania zarówno wśród publiczności, jak i zawodników. Po drugie, cel, jakim są emocje, osiągamy środkami maksymalnie scalonymi z daną marką - zawsze staramy się łączyć jej osobowość, wartości lub misję z konkretnymi aktywnościami podczas eventu. Po trzecie, imprezy sportowe traktujemy jako platformę także dla wielu innych działań (jak choćby public relations), które razem sprzyjają celom współpracujących z nami firm.

Trening czyni mistrza

Organizacja imprez sportowych w SARiM - Event trwa od 15 lat. Przygotowywaliśmy wydarzenia zarówno masowe (np. Mecze Gwiazd Koszykówki), jak i dedykowane wąskiemu gronu. Gościliśmy na wielkich stadionach i halach oraz w miejscach, które specjalnie aranżowaliśmy do sportowej rywalizacji. Współpracujemy z wieloma gwiazdami polskiego sportu. Realizowaliśmy również dla Roberta Korzeniowskiego Mityngi Lekkoatletyczne „Na Rynek Marsz”.