Spotkania biznesowe

Rozum i emocje

Jak uczy psychologia, wiele decyzji, które na pierwszy rzut oka wydają się racjonalne, podejmowane są za pośrednictwem emocji i intuicji. Nie ma właściwe dzisiaj wątpliwości, że wizerunek ma w biznesie ogromne znaczenie. Trudno jednocześnie oczekiwać, by cele biznesowe mogłyby być osiągane wyłącznie dzięki odpowiedniej scenerii - potrzebne są konkrety. Spotkania biznesowe stanowią doskonały przykład łączenia obu sfer.

Organizacja, która sprzyja biznesowi

Spotkanie biznesowe przygotowywane przez SARiM - Event opiera się zawsze na dwóch filarach. Z jednej strony tworzymy oprawę, która odpowiada randze gości. Wybieramy stosowną salę konferencyjną bądź restaurację, organizujemy adekwatny transport i - jeśli jest taka potrzeba - hotel. Kierujemy się przy tym zasadami harmonii i spójności wszystkich tych działań, niezależnie od stopnia sformalizowania spotkania.
Oprócz strony wizerunkowej dbamy o profesjonalne wyposażenie miejsc, w których toczyć będzie się spotkanie, w tym dostęp do internetu, multimediów i - gdy zachodzi taka konieczność - zawodowych tłumaczy. Nasi Klienci zawsze mogą liczyć na nasze bezpośrednie wsparcie podczas spotkania, aby móc całkowicie oddać się sprawom biznesowym, nie zaś organizacyjnym.

Na styku kultur

Z doświadczenia wiemy, że międzykulturowe spotkania biznesowe należą do najbardziej wymagających organizacyjnie. Różnice między stronami mogą być tak duże, że już miejsce spotkania czy gatunek kwiatów mogą pozytywnie lub negatywnie wpłynąć na pierwsze wrażenie. Dlatego przygotowując takie spotkania, staramy się poznać zwyczaje innego kraju i nigdy nie lekceważymy nawet najdrobniejszych szczegółów.