Imprezy integracyjne

Wsparcie dla firm


Żyjemy w czasach, które opisuje się raczej słowem „rozproszenie” niż „integracja”. Widać to praktycznie wszędzie i to gołym okiem, nie trzeba być wyposażonym w rozległe kompetencje socjologiczne. W skali ogólnospołecznej wpływ agencji eventowej na tę sytuację jest raczej znikomy, niemniej organizacja imprez integracyjnych dla firm może istotnie pomagać w budowaniu trwałych zespołów pracowników. Jak wiadomo, zaufanie, odpowiedzialność, lojalność czy myślenie kategoriami wspólnego dobra są dla przedsiębiorstwa kapitałem nie do przecenienia. Jak pokazują badania nie tylko sprzyjają dobrej atmosferze w pracy, ale wprost przekładają się na wyniki finansowe.

Rozwiązując konflikty

Imprezy integracyjne mogą być niezwykle wartościowymi narzędziami wspierającymi zarządzanie. Koncentracja na celu i dobór odpowiednich narzędzi pomagają budować więź w zespole, poprawiają komunikację i wzmagają motywację do pracy. Z kilkunastoletniego doświadczenia wiemy, że jedną z cenniejszych korzyści imprez integracyjnych jest również ujawnienie i rozwiązanie konfliktów wewnątrz firmy. Atmosfera wyjazdu sprzyja odcięciu się od zawodowej codzienności i pomaga spojrzeć z dystansem na swoje relacje z innymi pracownikami. Jeśli dodać do tego narzędzia eventowe stymulujące działania grupowe, firmy zyskują poważne wsparcie procesów integracyjnych w swoich szeregach.

Powracający Klienci

Organizacja imprez integracyjnych jest jednym z najczęstszych działań podejmowanych w SARiM - Event. Posiadamy blisko 50 programów imprez integracyjnych i ciągle tworzymy nowe, dostosowując się do nowych potrzeb naszych Klientów. Pracujemy zarówno dla potężnych korporacji, jak i kilkunastoosobowych firm rodzinnych. Blisko 70 proc. Klientów wraca z kolejnymi zleceniami. To dla nas najlepszy dowód, że imprezy integracyjne mają sens.

Imprezy firmowe i motywacyjne

Pierwsi w Polsce

SARiM - Event zorganizowała pierwszy w Polsce duży event firmowy - było to w 1999 roku. Od tego czasu gromadzimy bezcenne doświadczenie i budujemy perfekcyjnie zgrany zespół specjalistów. Dzięki kompetencjom rozwijanym przez kilkanaście lat, jesteśmy gotowi na każdą, nawet najbardziej wymagającą imprezę firmową i motywacyjną.

Rozsądna organizacja

Doskonale wiemy, jak duże oczekiwania firmy pokładają w spotkaniach motywacyjnych. Zdajemy sobie również sprawę, że imprezy firmowe często nie realizują zakładanych celów, przeradzając się głównie w wyjazdy rozrywkowe. W naszym przekonaniu kluczem do sukcesu jest rozsądna organizacja imprez firmowych. Co znaczy w tym przypadku „rozsądna”?
Po pierwsze, dokładnie określamy cele firmy, doprecyzowujemy je z naszymi Klientami. Po drugie, trzeba dobrze określić proporcje między grami i zadaniami, które budować będą zespół i motywację pracowników, a ich oczekiwaniami w zakresie zabawy. Niewłaściwe wyważenie obu składowych sprawi, że impreza firmowa nie przyniesie spodziewanych rezultatów. Po trzecie, narzędzia motywacyjne powinny być projektowane raczej w duchu integracji, niż - co niestety często się zdarza - rywalizacji. Współzawodnictwo dobrze sprawdza się w czasie „wolnym”, gdy jednak chodzi o zacieśnianie więzi z firmą i w firmie, współdziałanie sprawdza się lepiej.


Mamy narzędzia

Organizacja imprez przez SARiM - Event  to dostęp do ok. 150 narzędzi motywujących i integrujących. Nie mamy jednak złudzeń, że wyczerpujemy tą listą oczekiwania firm w zakresie wyjazdów pracowników. Dlatego ciągle pracujemy nad rozwojem naszych instrumentów koncepcyjnych oraz oddziaływaniem na pracowników w trakcie imprez firmowych i motywacyjnych.