Dni miast

Marketing miast

Silne marki są dzisiaj największym kapitałem rynkowym. Są rozpoznawalne, odporne na kryzysy i przewidywalne w długiej perspektywie. Dzisiaj praktycznie wszystko może być marką, także miasto. Nic więc dziwnego, że współzawodnictwo między regionami, gminami czy właśnie miastami rozgrywa się także na polu marketingowym.

Dni miast i festyny

Jedną z najciekawszych form tej konkurencji są dni miast lub oryginalne imprezy masowe, które pełnią tę rolę. Takie wydarzenia stają się na kilka dni wizytówkami danych miejsca, przyciągając nieraz setki tysięcy osób. Efektami takich zabiegów są nie tylko korzyści wizerunkowe, ale też czysto finansowe. W mniejszej skali dni miast określa się mianem, festynów. Dedykowane są one głównie mieszkańcom i mają na celu przede wszystkim zapewnienie im rozrywki i wzmocnienie identyfikacji z miastem lub gminą.

Organizacja z wizją

Niezależnie od zakresu, organizacja festynów i dni miast powinna uwzględniać szerszą wizją danego regionu, nie zaś jedynie tymczasową modę. W przeciwnym wypadku wprowadza to chaos komunikacyjny, który nie sprzyja ani miastu, ani gospodarzom. Dlatego organizacja festynów i dni miast w SARiM - Event zawsze zaczynamy od audytu danego miejsca. Sprawdzamy, jakie imprezy przygotowywane były dotychczas, jakie są historyczne, kulturowe i społeczne przesłanki dla treści eventu. Staramy się wreszcie, aby opracowywane przez nas przedsięwzięcie mogło być twórczo rozwijane w następnych latach, aby mogło wpisać się na dłużej w pejzaż miasta, służąc mu jak najwszechstronniej.